jame

Crno oko

Crno oko pri Grabavici (Bosna in Hercegovina) je eden najlepših sifonov, v katerih sem se kdajkoli potapljal. Moje prvo srečanje z njim sem opisal v posebni zgodbi v knjigi Podvodje. Avgusta letos sem ga po 33 letih ponovno obiskal, tokrat v organizaciji srečanja jamskih potapljačev Balkan cave summit - Mostar 2017.

 

Vodni krog

Pitna voda postaja največji problem tretjega tisočletja. Planet je prenaseljen, dušimo se v lastnih odpadkih, naš odnos do okolja je katastrofalno slab. Samouničujoč!

V filmu zanemarjen moški na stranišču simbolizira človekov odnos do okolja, odnos do čiste vode, ki je je vse manj, a jo kljub temu vedno bolj obremenjujemo s svojimi odplakami. Ko potegne vodo, ji sledimo po ceveh na njeni poti vse do kraške jame in podzemske reke...

Vroča točka v mrzli temi

Film prikazuje nekatere jamske živali v sifonih Postojnsko-planinske- ga jamskega sistema, po biotski raznovrstnosti najbogatejšega jamskega sistema na svetu. Bogastvo življenja v njem nam daje, ob ponosu, da se nahaja na našem ozemlju, seveda tudi veliko odgovornost, da ga ohranimo. Tudi oskrba s pitno vodo na krasu je v veliki meri odvisna od podzemskih vodnih virov, kar je še dodaten razlog, da z njimi na moč pazljivo ravnamo. Z jamskimi živalmi si delimo isto vodo - s tem je močeril, simbol vodnega jamskega življenja, usodno povezan s človekom in preživetjem nasploh. Več...

Kostanjeviška jama

Obisk Kostanjeviške jame po narasli vodi, ki je bruhnila skozi vhod in odnesla del pobočja in močno poškodovala vhodni del jame. Posledice so katastrofalne. Jama bo zaprta za obiske predvidoma do spomladi. Zahvaljujem se Anžetu Curhaleku in Branetu Čuku, ki sta mi omogo- čila ogled in snemanje jame!

Človeška ribica izlegla jajčeca

10.8.2013 je ena izmed človeških ribic v akvariju Postojnske jame pričela izlegati jajčeca. To se je v zgodovini turistične jame zgodilo prvič. Očitno so načrtovalci in izvajalci akvarija opravili dobro delo. Da so živali v njem spolno aktivne je najboljša potrditev, da so v njihovem umetnem bivališču bivalne razmere ugodne in zelo podobne naravnim, ter da se živali v njem dobro počutijo! Glede na število jajčec, ki jih človeška ribica običajno izleže, je pred njo še dolga materinska doba. Upajmo, da bo izlegla vsa jajčeca, in da bo iz njih...

Ultravijolični video

Po uspešnem UV jamskem fotografiranju, ki ga je izvedel Matej Simonič 17.4.2010 v sifonu Kompoljske jame, sva 27.2.2011 naredila tam še prve UV video posnetke močerilov in jamskih kozic.

Pri snemanju sva uporabila filtre za luči, filter za objektiv in posebna očala, ki prepuščajo le UV in violično komponento svetlobe.

Z odvzemom ostalega spektra svetlobe, so na močerilih lepo zažarele lise, kjer je koncentriranega več pigmenta. Pri jamskih kozicah...

Največji močeril?

bilpa2 mDo kakšne velikosti zraste beli močeril? Pri tem si je strokovna literatura precej neenotna. Omenja se dolžine med 20 in 30, izje- moma tudi 40 cm. Po pripovedih jamskih potapljačev pa so v nekaterih sifonih videli tudi znatno večje primerke.

Da bi preveril trditve, sem se z Martinom Ileničem in podvodno kamero podal na priporočeno lokacijo. Našla sva nekaj primerkov, ki so po velikosti res vidno odstopali od povprečnih. Njihova dolžina je bila ocenjena do 35 cm. Kapitalni človeški ribici pa je...

Izvir jamske školjke

Izvir jamske školjke je ime nove vodne jame - izvira ob reki Krupi. Vanj si je 31.10.2010 izkopal prehod Martin Ilenič. Jamo je registriral Andrej Hudoklin, ime zanjo pa si je izposodil pri jamski školjki (Congeria jalzici), katere lupine je našel pred vhodom. Da bi potrdili nahajališče školjke in našli tudi žive primerke, sta se 14.10. potopila Martin Ilenič in Branko Jalžić pod budnim očesom strokovnjakov Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete in Zavoda RS za varstvo naravne dediščine OE Novo mesto. Istega dne smo jamske školjke...

Visoka voda v Križni jami

Križna jama

Križna jama

Jesenske poplave so nivo vode v Križni jami toliko dvignile, da je poplavila tudi veliko vhodno dvorano. Na fotografiji v čolnu vesla jamar Alojz Troha. Glede na to, da so po preteklih beleženjih vodostaja to stoletne vode na tem območju, jih verjetno mi ne bomo več doživeli. Na izviru Štebrščice, ob robu Cerkniškega polja, kjer pride ponikalnica na dan, se je pojavila visoka vodna kupola. Oba posnetka sta nastala 19.9.2010.

Poplava v Rakovem Škocjanu

Ob najvišjih vodostajih je Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu poplavljen. 26.11.2000 je bila tam izmerjena najvišja voda, katere gladina je segala 513,23 m nad morje, oziroma okrog 12 metrov nad običajno strugo potoka (Franjo Drole IZRK ZRC-SAZU).

Med potapljanjem 21.12.2008 je bila struga potoka pred Velikim naravnim mostom globoka 10,6 m, medtem ko je bila informacijska tabla šest metrov pod gladino. Notranjski gozd se je spremenil v poplavni gozd.

Kopenska jamska favna

Odlomek iz filma o kopenski jamski favni Slovenije prikazuje nekaj značilnih predstavnikov jamskih živali iz Križne jame. Med njimi vidimo jamskega hrošča drobnovratnika (Leptodirus hochenwartii), prvega opisanega jamskega hrošča na svetu.

Vodna jamska favna

Vodna jamska favnaPosnetek prikazuje jamske živali v sifonih Postojnsko-planinskega jamskega sistema, po biotski raznovrstnosti najbogatejšega jamskega sistema na svetu. Bogastvo življenja v njem nam ob ponosu, da se nahaja na našem ozemlju, daje seveda tudi veliko odgovornost, da ga ohranimo...

Človeška ribica

Človeška ribica ali močerilČloveška ribica ali močeril (Proteus anguinus) je razširjena po jamah Dinarskega krasa, od Italije, prek Slovenije, Hrvaške do Hercegovine. S 30 in več centimetri je največja jamska žival na svetu. Njen metabolizem ji brez hrane omogoča preživetje več let...

Breja človeška ribica

Breja človeška ribicaBreja človeška ribica, prvič posneta v naravnem okolju. Planinska jama 2007.

 

Vodno življenje Križne jame

Križna jama, naša najlepša vodna turistična jama, je znana pred- vsem po svojih številnih podzemskih jezerih in bogatem nahajališču okostij jamskega medveda. Poleg znamenitega jamskega hrošča drobnovratnika in številnih drugih kopenskih jamskih živali, pa ima Križna jama tudi zelo bogato vodno favno...

Rudnik Sitarjevec

Rudnik SitarjevecKo so po štiridesetih letih opuščeni rudnik Sitarjevec ponovno odprli, so raziskovalci v njem našli čudovite kapniške tvorbe iz limonita. Kapniki so dolgi tudi do dva metra in s tem največji na svetu.

Med jamskimi potapljači

Cic-1982Odlomek iz prvega filma o jamskem potapljanju pri nas, ki sva ga posnela z Markom Kraševcem v letih 1982 in 1983 s kamero Eumig Nautica, na super 8 milimetrski filmski trak. Glasba je s plošče Oxygene Jeana Michela Jarrea.
Zapis prikazuje način premagovanja ožine v sifonu, ki smo ga uporabljali v tistem času.