jame

Kostanjeviška jama

Obisk Kostanjeviške jame po narasli vodi, ki je bruhnila skozi vhod in odnesla del pobočja in močno poškodovala vhodni del jame. Posledice so katastrofalne. Jama bo zaprta za obiske predvidoma do spomladi. Zahvaljujem se Anžetu Curhaleku in Branetu Čuku, ki sta mi omogočila ogled in snemanje jame!