sladke vode

Kanjon Drave 2015

Društvo za vodne aktivnosti Drava vsako leto organizira zdaj že tra- dicionalni potop v potopljeni kanjon Drave. Ker je na tem mestu Drava na območju Slovenije najgloblja, so potapljači lokacijo imenovali kar vrh Drave ali Mt. Ožbalt po bližnji vasici in hidroelektrarni.

Temperatura vode ob potopu je bila 0 stopinj Celzija, dno globokih korit pa je bilo po pričakovanju prekrito z mrenami. Med njimi so bili tudi posamezni somi. Stene kanjona so poraščene s tujerodno školjko trikotničarko, videli pa smo tudi signalne rake Pacifastacus...

Rakov Škocjan

Po žledolomu smo se 23. februarja 2014 potopili v poplavljen gozd pri Velikem naravnem mostu v Rakovem Škocjanu. Vodostaj je bil višji za poldrugi meter od rekordnega iz leta 2000.

Sulec

sulec 1m

Kolpa v svojem zgornjem toku nudi idealno okolje za sulca.

Kanjon Idrijce

Tik pred sotočjem z reko Sočo je Idrijca ustvarila čudovit kanjon. Globina vode je na tem mestu prek trideset metrov. Pozimi, ko se temperatura vode spusti blizu ledišča, se v mraku jam in spodmolov zberejo na prezimovanje velike jate, povprečno 40 do 50 cm dolgih grb (Barbus plebejus). V času snemanja je bila temperatura vode 1 stopinja Celzija, gladina pa je bila zamrznjena.

Mrtvica Save

Z možnostjo premagovanja velikih razdalj, tudi med kontinenti, po- staja tujerodnost in invazivnost organizmov planetarni problem, ki se mu tudi Slovenija ni mogla izogniti.

Šolski primer vnosa tujerodnih in invazivnih vrst se je pred leti po- javil v termalni mrtvici Topla pri Čatežu. Ker ima voda temperaturo do 40 stopinj Celzija, se je v njej razvil "pester tropski svet". Površino prekriva invazivna tropska vodna solata (Pistia stratiotes), v mulj so si ...

Ljubljana - mesto, kot ga vidijo ribe

S pogledom obrnjenim navzgor, skozi vodno gladino, potujemo z reko, ki je ujeta v betonsko korito med obema zapornicama - od zapornic na Gruberjevem prekopu, mimo nove brvi za pešce, ob Špici in Trnovskem pristanu, pod mostovi, do Plečnikovih zapornic. Vidimo in primerjamo bežeča obrežja v barvah različnih letnih časov, utrip mesta, čolne in ladje, predvsem pa značilno in posebno arhitekturo vodnega mesta iz zornega kota ribe, kot ga še ne poznamo (odlomek iz 3,5 minutnega filma).

Potopljeni kanjon Drave

Preden so leta 1960 dali v pogon hidroelektrarno Ožbalt, je hrumela reka Drava po ozkih globokih koritih. Ta so bila na nekaterih mestih po obliki podobna koritom Soče. Danes, ko je kanjon potopljen, dosega na najglobljem delu do 25 metrov globine. Tok reke se je upočasnil, voda pa je postala motna. Vendar se v zimskih mesecih, ko se temperatura vode spusti najniže, Dravi povrne prvotna zelena barva, vidljivost pod vodo pa seže tudi nekaj metrov daleč (na posnetku 1,5 metra)...

Zingel streber

Upiravec je za ped dolga riba, ki naseljuje nekatere vodotoke donavskega porečja. Zaradi rjavkaste barve in progastega vzorca ga je na dnu težko opaziti. Ker je majhen in aktiven večinoma ponoči, je tudi med domačini in ribiči slabo poznan. Dokler ga v osemdesetih letih niso "odkrili" potapljači, ni bilo znano, da živi tudi v reki Kolpi. V rdečem seznamu je uvrščen med prizadete vrste.

Na filmski trak sem upiravca prvič posnel v območju današnjega Krajinskega parka Kolpa že leta 1989, objavljeni video posnetek pa...

 

Mlaka

Spomladi mlaka oživi. Polž mlakar in nekatere žuželke, ličinke mla- doletnic in enodnevnic...

Reke zgornji tok

Reke zgornji tok

Slovenske reke so predstavljene v treh triminutnih filmih glede na njihov rečni tok in ribje pasove. Zgornji tok, imenovan tudi salmo- nidni ali postrvji pas prkazuje hitro tekoče vodotoke od izvira navzdol in v njih živeče nekatere značilne salmonidne vrste.

Jezera

Odlomek iz triminutnega filma o slovenskih jezerih. Prikazuje živi svet jezer z značilnimi ribjimi predstavniki, raki in vodnimi cvetni- cami.

Zelenci

Nekaj prav posebnega so Zelenci, kjer iz peščenih tal izvira Sava Dolinka. Iz razpok v kredni podlagi priteka voda skozi droben pesek, ga dviguje in oblikuje na dnu neštete male "vulkane".

Čolnarjenje na Kolpi

pogled na čolnarjenje iz ribje perspektiveŠe en pogled na čolnarjenje iz ribje perspektive...

Film v nastajanju ...

To bo video zapis o jezeru, ki ga vsi dobro poznamo. Pripovedoval bo o kontrastu med zunanjim turističnim bliščem, glamurjem hotel- skih teras in plesišč ter klavrnim stanjem tik pod njimi - med odslu- ženimi podpornimi stebri in polomljenimi betonskimi ploščami, ki obalo komajda še držijo nad gladino.

Film v nastajanju ne bo lep, bo pa odsev neke resničnosti, ki je zavita v mrak in dobro skrita pred našimi očmi...