Zingel streber

The streber (Zingel streber) from Ciril Mlinar on Vimeo.

Upiravec je za ped dolga riba, ki naseljuje nekatere vodotoke donavskega porečja. Zaradi rjavkaste barve in progastega vzorca ga je na dnu težko opaziti. Ker je majhen in aktiven večinoma ponoči, je tudi med domačini in ribiči slabo poznan. Dokler ga v osemdesetih letih niso "odkrili" potapljači, ni bilo znano, da živi tudi v reki Kolpi. V rdečem seznamu je uvrščen med prizadete vrste.

Na filmski trak sem upiravca prvič posnel v območju današnjega Krajinskega parka Kolpa že leta 1989, objavljeni video posnetek pa je iz avgusta 2011.