Podvodni in jamski svet slovenije

Predstavitev naravoslovnih filmov PODVODNI IN JAMSKI SVET SLOVENIJE

S serijo kratkih filmov predstavljam pestro življenje slovenskih jezer, rek, morja in kraških ponikalnic. Posnetki so iz manj znanega okolja in prikazujejo značilne, pa tudi redke vodne organizme, nekatere med njimi sploh prvič posnete v naravnem okolju. Poudarek je na raznovrstnosti, endemičnosti, občutljivosti posameznih habitatov in problematiki pitne vode, ki nas neločljivo povezuje z življenjem pod vodno gladino.

Projekcija filmov je primerna za vse stopnje, od učencev, dijakov in študentov. Ker filme komentiram v živo, lahko predavanje sproti prilagodim publiki. Filmov je več deset iz katerih je sestavljen klasičen program za eno šolsko uro ali več, učitelji pa si lahko glede na svoje zanimanje sestavijo tudi svoj program predstavitve z izbiro in vrstnim redom ter poljubno dolžino. Število gledalcev je odvisno od velikosti predavalnice.

 

Underwater and Cave World of Slovenia from Ciril Mlinar on Vimeo.

Kratek videospot s predstavitvijo vsebin PODVODNI IN JAMSKI SVET SLOVENIJE

 

Kratek videospot s predstavitvijo vsebin PODVODNI IN JAMSKI SVET SLOVENIJEKratek videospot s predstavitvijo vsebin PODVODNI IN JAMSKI SVET SLOVENIJE

Dva primera predstavitve podvodnih in jamskih filmov, na Gimnaziji Nova Gorica in Srednji zdravstveni šoli Celje.

 

Seveda je predstavitev filmov lahko tudi v razredu...

 

... ali v telovadnici.

 

Mnenje dr. Natalije Komljanc, Zavod RS za šolstvo

Ciril Mlinar Cic predstavlja odročen svet, svet pod vodo, v jamah, svet v katerega ne zaidemo vsak dan. Še posebej mladim približa nerazkrite konce sveta in prebivalce v njem na celovit način. Mladi skupaj z učitelji ob tovrstnih učnih sredstvih obogatijo pouk, ne le z opazovanjem in ohranjanjem v spominu umetniških fotografij in filmov, ampak jim odstirajo svet, v katerega lahko vstopijo in ga podoživijo. Z avtorjem mladi izmenjajo izkušnje in vprašanja, kdaj pa se lahko celo z njim podajo v raziskovanje, da Cicove zgodbe postanejo tudi njihove. Nepozabna doživetja ostanejo v spominu.

Dr. Natalija Komljanc, september 2010

 

Predstavitev vsebin videofilmov po sklopih

Kopenske odprte vode

Jezero, Reke zgornji tok, Reke srednji tok, Reke spodnji tok, Mlaka, Kolpa, Izvir Krupe, Ljubljanica, Zelenci - izvir Save Dolinke, Mesto - kot ga vidijo ribe, Naša največja sladkovodna riba - som Maks, Priprava potapljača na podvodno snemanje.

sulec 2 m

SULEC V KOLPI from Ciril Mlinar on Vimeo.

 

Morje

Morje pod flišnimi klifi, Na kamnitem dnu, Na peščenem dnu, Na muljastem dnu, Podmorski greben, Livade mor- skih cvetnic, Odprto morje, Podmorski termalni izviri, Morski pes orjak, Hrbtopluti razdasti kit, "Cvetenje" morja, Morje ponoči.

 

Kraške jame

Kopenska jamska favna, Vodna jamska favna, Človeška ribica ali močeril, Breja človeška ribica - prvič posneta v naravi, Priprava jamskega potapljača na podvodno snemanje.