jame

Vodna jamska favna

 

Aquatic cave fauna from Ciril Mlinar on Vimeo.

 

Posnetek prikazuje jamske živali v sifonih Postojnsko-planinskega jamskega sistema, po biotski raznovrstnosti najbogatejšega jamskega sistema na svetu. Bogastvo življenja v njem nam ob ponosu, da se nahaja na našem ozemlju, daje seveda tudi veliko odgovornost, da ga ohranimo. Tudi oskrba s pitno vodo v Sloveniji je v veliki meri odvisna od podzemnih vodnih virov, kar je še dodaten razlog, da z njimi na moč pazljivo ravnamo. Z jamskimi živalmi si delimo isto vodo - s tem je močeril, simbol vodnega jamskega življenja, usodno povezan s človekom in preživetjem nasploh. Dolžina celotnega filma je deset minut.