jame

Poplava v Rakovem Škocjanu

Flood at Rakov Škocjan from Ciril Mlinar on Vimeo.

Ob najvišjih vodostajih je Veliki naravni most v Rakovem Škocjanu poplavljen. 26.11.2000 je bila tam izmerjena najvišja voda, katere gladina je segala 513,23 m nad morje, oziroma okrog 12 metrov nad običajno strugo potoka (Franjo Drole IZRK ZRC-SAZU).

Med potapljanjem 21.12.2008 je bila struga potoka pred Velikim naravnim mostom globoka 10,6 m, medtem ko je bila informacijska tabla šest metrov pod gladino. Notranjski gozd se je spremenil v poplavni gozd.