jame

Vroča točka v mrzli temi


Film prikazuje nekatere jamske živali v sifonih Postojnsko-planinskega jamskega sistema, po biotski raznovrstnosti najbogatejšega jamskega sistema na svetu. Bogastvo življenja v njem nam daje, ob ponosu, da se nahaja na našem ozemlju, seveda tudi veliko odgovornost, da ga ohranimo. Tudi oskrba s pitno vodo na krasu je v veliki meri odvisna od podzemskih vodnih virov, kar je še dodaten razlog, da z njimi na moč pazljivo ravnamo. Z jamskimi živalmi si delimo isto vodo - s tem je močeril, simbol vodnega jamskega življenja, usodno povezan s človekom in preživetjem nasploh.

Vsi posnetki so narejeni v naravnem okolju pod vodo. Posebna dragocenost filma je breja človeška ribica, ki je bila v takšnem stanju v naravi prvič sploh najdena, kakor tudi posneta.

Na 4. mednarodnem speleološkem filmskem festivalu leta 2014 v Karlovcu je prejel film 1. nagrado strokovne žirije.

Na 37. mednarodnem festivalu podvodnega filma v Tachovu na Češkem, je film v kategoriji profesionalnih filmov leta 2015 prejel 2. nagrado strokovne žirije.