morje

Sluzenje morja

 

Odlomek iz štiriminutnega filma prikazuje katastrofalne posledice sluzenja morja v severnem delu Jadrana leta 1991. Na območju večjega dela Tržaškega zaliva je tedaj prišlo do popolnega pogina živih bitij.